MENU

SPECJALIZACJE

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 • Reprezentacja na każdym etapie przed sądami wszystkich instancji

ODSZKODOWANIA

 • Wstępna ocena prawna zdarzeń
 • Reprezentacja Klientów na etapach likwidacji szkód
 • Negocjacje z ubezpieczycielami
 • Odszkodowania z tytułów:
 • – uszkodzenia ciała
 • – kosztów leczenia
 • – błędów w sztuce medycznej
 • – wypadków w pracy
 • – likwidacji szkód itp.
 • Zadośćuczynienie:
 • – za własną krzywdę
 • – osobom najbliższym
 • Renty

NIERUCHOMOŚCI

 • Analiza stanu prawnego nieruchomości
 • Umowy związane z obrotem nieruchomościami:
 • – sprzedaż
 • – najem
 • – użytkowanie
 • – służebności
 • – roboty budowlane
 • Obsługa prawna z zakresu:
 • – zagospodarowania
 • – zarządzania nieruchomościami
 • Sprawy eksmisyjne, odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • Odszkodowania za wywłaszczenia nieruchomości

SPADKI

 • Doradztwo w zakresie:
 • – wyboru formy rozporządzeń na wypadek śmierci
 • – testamentów
 • Sprawy o nabycie spadku
 • Sporządzanie umów o dział spadku
 • Przyjęcie, odrzucenie spadku
 • Wydziedziczenie

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

 • Reprezentacja Klienta przed komornikami
 • Negocjacja z wierzycielami
 • Stosowanie środków odwoławczych
 • Ochrona przed egzekucją:
 • – skargi na czynności komorników
 • – powództwa przeciwegzekucyjne
 • Uzyskiwanie tytułów egzekucyjnych i windykacja należności.

PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

 • Reprezentacja przed organami państwowymi na każdym etapie
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowo-administracyjnych (przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym)
 • Sporządzanie i składanie skarg, odwołań, zażaleń, wniosków o wznowienie postępowań, kasacji
 • Występowanie o wydanie koncesji, licencji, zezwoleń

PRAWO CUDZOZIEMCÓW

 • Sporządzanie wniosków o legalizację pobytu i zgodę na pracę
 • Doradztwo w sprawach nabywania nieruchomości
 • Tworzenie i prowadzenie na terytorium RP przedstawicielstw, oddziałów, działalności gospodarczej
 • Reprezentacja przed organami administracji

PRAWO SPORTOWE

 • Opiniowanie, negocjowanie, przygotowanie kontraktów
 • Obsługa klubów sportowych, sportowców, trenerów
 • Przygotowywanie umów sponsorskich
 • Ochrona wizerunku
 • Reprezentacja przed krajowymi i międzynarodowymi związkami sportowymi
 • Ochrona wizerunku, marki klubu
 • Sporządzanie regulaminów, statutów organizacji sportowych

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

 • Negocjacje handlowe
 • Rejestracja i ochrona znaków towarowych
 • Spory patentowe
 • Pomoc w zakresie indywidualnej działalności gospodarczej
 • Obsługa prawna:
 • – przedsiębiorców indywidualnych
 • – spółek prawa handlowego
 • Sporządzanie i negocjowanie umów

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na temat cookies.